Basis
Voorwoord
Ontwerpen
Persoonlijk
Evenementen
Netwerk
Contact

Maak je borst maar nat

Ontwerp en Realisatie van complete badkamer

 
 
 

Zijn uw wensen ook groter dan de ruimte. Door hier slim mee om te gaan kunt u al snel voordeel behalen. In deze situatie is er na het inventariseren van de voorkeuren, technische mogelijkheid en budget, nog eens kritisch gekeken hoe iedere ruimte zijn functie vervulde. Na een zestal schetsen kwam naar voren dat de toenmalige kledingkamer alle wensen voor een nieuwe badkamer kon behartigen. Hieropvolgend zijn de schetsen uitgewerkt tot een virtueel 3D ontwerp.